งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ อาร์ ซี เค อลูมินั่ม อัลลอยด์ แท็งค์เกอร์