คณะผู้บริหาร KOLAO (โคลาว กรุ๊ป) เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ