การส่งมอบ รถคัสซี บรรทุกตู้สินค้า ให้กับ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 88 คัน