สำนักงานใหญ่ โรงงานศรีราชา

15/19 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
20110
โทร 038 772 841-8, 038 311 388
โทรสาร 038 321 185

   โรงงานผาแดงและศูนย์บริการ

40/11 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร 038 772 865 / โทรสาร 038 772 866

  โรงงานชลบุรี (คลองตำหรุ)  


555 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
โทร 038 743 077-9 / โทรสาร 038 743 080

  โรงงานเวียดนาม  


25 ถนน 2 นิคมอุตสาหกรรม สิงค์โปร์เวียดนาม 2
บินเดือง เวียดนาม
โทร
+84 (0) 650 653 241-5 / โทรสาร +84 (0) 650 247-8

  ติดต่อฝ่ายขาย / ตัวแทนจำหน่าย

 ภูมิภาคเขตที่ 1
คุณ ชโรม พวงบุพผา คุณ รัชนี  ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต1 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต2
เบอร์ 089 244 8014 เบอร์ 089 199 5972
อีเมล charome.p@rck.co.th อีเมล ratchanee.s@rck.co.th
 ภูมิภาคเขตที่ 2
คุณ ณัฐพงษ์ ศรีใสแว่น คุณ  
ตำแหน่ง พนักงานขายฯ เขต1 ตำแหน่ง  
เบอร์ 086 375 4321 เบอร์  
อีเมล nattapong.s@rck.co.th อีเมล  
 ภูมิภาคเขตที่ 3
คุณ ชโรม พวงบุพผา คุณ เมธี  รอดทอง
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต1 ตำแหน่ง พนักงานขายฯ เขต1
เบอร์ 089 244 8014 เบอร์ 089 684 5422
อีเมล charome.p@rck.co.th อีเมล matee.r@rck.co.th
 ภูมิภาคเขตที่ 4
คุณ ชโรม พวงบุพผา คุณ จักรพัชร  ทองธาระ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต1 ตำแหน่ง พนักงานขายฯ เขต1
เบอร์ 089 244 8014 เบอร์ 081 925 4055
อีเมล charome.p@rck.co.th อีเมล chakkaphat.t@rck.co.th
 ภูมิภาคเขตที่ 5
คุณ ชโรม พวงบุพผา คุณ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต1 ตำแหน่ง  
เบอร์ 089 244 8014 เบอร์  
อีเมล charome.p@rck.co.th อีเมล  
 ภูมิภาคเขตที่ 6
คุณ รัชนี  ศิลาอาสน์ คุณ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต2 ตำแหน่ง  
เบอร์ 089 199 5972 เบอร์  
อีเมล ratchanee.s@rck.co.th อีเมล  
 ภูมิภาคเขตที่ 7
คุณ รัชนี  ศิลาอาสน์ คุณ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต2 ตำแหน่ง  
เบอร์ 089 199 5972 เบอร์  
อีเมล ratchanee.s@rck.co.th อีเมล  
 ภูมิภาคเขตที่ 8
คุณ รัชนี  ศิลาอาสน์ คุณ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เขต2 ตำแหน่ง  
เบอร์ 089 199 5972 เบอร์  
อีเมล ratchanee.s@rck.co.th อีเมล