MY MENU

ศูนย์บริการและอะไหล่

ศูนย์บริการ

การออกแบบก้าวหน้าทันสมัยด้วยโปรแกรม Solid Works และวิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงด้วยวิธี Finite Element

Mobile Service

ประสิทธิภาพโครงคัสซี Main Chassis เป็นเหล็ก High Tensile แบบชิ้นเดียว ยาวตลอดด้วยขนาดความหนาแกนกลางคัสซีถึง 8 มม. 

งานขายอะไหล่

แกนเพลาล้อแบบชิ้นเดียวลูกปืนใหญ่รับน้ำหนักได้สูง และมีประสิทธิภาพช่วงล่างแข็งแกร่งด้วยบูชเฉียงและสลักคุณภาพ